Intensifierat stöd

När det allmänna stödet inte riktigt räcker till kan ämnesläraren i samråd med specialläraren göra en pedagogisk bedömning av elevens skolsituation. Situationen dryftas yrkesövergripande. En plan för lärandet görs upp och revideras enligt överenskommelse. I planen definieras elevens stödbehov och vilka stödformer som är nödvändiga. Planen är ett pedagogiskt dokument vilket betyder att vårdnadshavarna bör vara införstådda med stoffets innehåll.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare