Hälsogranskning och omfattande hälsogranskning

Hälsogranskningarna i åk 7, 8 och 9 innebär att man följer med elevens fysiska utveckling, diskuterar trivsel och mående samt ger hälsofostran. Den omfattande hälsogranskningen i åk 8 innebär även läkarbesök.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare