Föräldramöte

Under läsåret träffas rektor, lärare och föräldrar i skolan för att få information och diskutera aktuella ärenden. Föräldramötena ger också en möjlighet att diskutera klassens sammanhållning och trivsel.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare