Elevhälsoteamet

Det generella elevhälsoteamet träffas regelbundet. Till elevhälsoteamet på högstadiet hör rektor, skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen, samt en lärarrepresentant.

Elevhälsans arbete är hälsofrämjande och förebyggande.
Arbetet strävar till att främja en välmående och trygg skolmiljö, samt att arbeta för den enskilda elevens välmående, hälsa, goda relationer, lärande och trivsel.

Elevhälsoteamet ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera skolans elevhälso- och elevvårdsarbete. Gruppen skriver skolans elevhälsoplan och samarbetar med elever, familjer, lärare och annan personal samt aktörer utanför skolan (ungdomsarbete, social- och hälsovården och andra instanser).

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare