Vänelevsverksamhet

På våren under åk 7 och 8 kan eleverna ansöka om att få bli vänelever. Samtliga sökanden intervjuas och en del väljs ut till att vara vänelever. Väneleverna genomgår en skolning där de får information om vad som hör till deras uppgifter och redskap hur de kan hantera olika situationer. Till vänelevernas uppgift hör bland annat att ta hand om de nya 7:orna och leda 7:ornas dag, de har också ett ansvar för ensamma elever och att hålla ögonen öppna så att ingen utsätts för mobbning under rasterna.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare