Skolkurator

I Hagelstamska skolan fungerar Monica Martin som skolkurator, som är anträffbar enligt överenskommelse. Skolkuratorn jobbar bl.a. med trivsel och utvecklingsarbete och träffar elever i åk 6, 7 och 9 för individuella samtal. Möjlighet till längre stödkontakt finns också. Kuratorn sätter ihop de nya grupperna i åk 6 tillsammans med hälsovårdaren.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare