KIVA-skola

Kiva-skola är ett riksomfattande anti-mobbningsprogram. Åk 7 deltar genom förebyggande temalektioner som berör mobbning och dess konsekvenser. Klassföreståndaren leder lektionerna och diskussionerna.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare