Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls i princip varje år. Elev, föräldrar och klassföreståndaren träffas för att diskutera skolgången och trivseln. Vid behov kan också någon ur elevvårdspersonalen delta. I åk 8 hålls trepartssamtal som ersätter utvecklingssamtalet (se skild beskrivning).

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Skolpsykolog

Studiehandledare

Maria Viitasalo

Ungdomsarbetsledare