Att stöda elevens skolgång

Som vårdnadshavare stöder du barnets skolgång bäst genom att
- uppmuntra barnets skolgång och stöda barnet i att göra sina läxor
- sköta sjuk- och frånvaroanmälan enligt direktiven
- känna ditt barns vänner och vid behov ha kontakt med deras vårdnadshavare
- ta kontakt med skolan hellre för ofta än för sällan
- regelbundet läsa Wilma och läsa den post som skickas från skolan
- delta i föräldramöten

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin