KiVa-skola

KiVa Skola-programmet är en modell för att minska mobbning som utvecklats vid Åbo Universitet. Förkortningen KiVa kommer från de finska orden ”Kiusaamista vastustava”, vilket betyder emot mobbning. Ordet kiva ger samtidigt en signal om en trevlig skola, där alla trivs och mår bra.
Målet med programmets allmänna åtgärder är att öka barnets medvetenhet om gruppens betydelse för mobbningen och att förhindra att mobbning förekommer. Dessutom strävar programmet till att väcka empati gentemot skolkompisarna och till att erbjuda trygga sätt att stöda och hjälpa andra i besvärliga situationer.

KiVa Skola – lektioner hålls i åk 1 och i åk 4. Lektionerna är en del av de allmänna mobbningsförebyggande åtgärderna.
Då mobbning upptäcks vidtas specifika åtgärder så som utredningsdiskussioner, uppföljningsdiskussioner och diskussion med några av klasskamratera.

Mer information www.kivaskola.fi.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin