Utvärderingssamtal

Utvärderingssamtalens syfte är att främja elevens inlärning och utveckling. I samtalen deltar eleven, vårdnadshavarna och läraren och meningen är att man då utvärderar elevens framsteg och sätter upp mål för den kommande perioden.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin