Stödundervisning

Varje elev är berättigad till stödundervisning tillfälligt för att förebygga kunskapsluckor och färdighetsbrister. Stödet ska sättas in så snart ett behov av det upptäcks. Klass-, ämnes- eller resursläraren ger stödet.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin