Skolhälsovårdare

Hälsovårdaren Jennie Svenfelt rtäffar eleverna varje år. Vid hälsoundersökningarna utreds elevens tillväxt och utveckling. Dessutom ges individuellt anpassad hälsorådgivning enligt barnets utvecklingsnivå. Eleverna i klasserna 1 och 5 genomgår en omfattande hälsoundersökning för att kartlägga barnets och hela familjens välbefinnande.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin