Sexualundervisning och Sexvecka

Hälsovårdaren deltar i hälsokunskapsundervisningen genom att undervisa eleverna i åk 7, 8 och 9 om pubertetsutveckling och sexualitet. På våren i åk 9 ordnas en så kallad ”sexvecka” där eleverna träffar representanter från SETA och sexsnackare.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter